کالای فیزیکی

سفارش چاپ عکسهایم 15X20 سانتی متر(حدود A5)

سفارش چاپ عکسهایم  15X20 سانتی متر(حدود A5)
سفارش چاپ عکسهایم  15X20 سانتی متر(حدود A5)
سفارش چاپ عکسهایم  15X20 سانتی متر(حدود A5)
سفارش چاپ عکسهایم  15X20 سانتی متر(حدود A5)
گیلاگراف guilagraph.ir  لنزوپنز

سفارش چاپ عکسهایم 15X20 سانتی متر(حدود A5)

۲۰٫۰۰۰تومان
بدون تخته شاسی
اضافه به سبد خرید

در صورتی که درخواست دریافت هر یک از کارهای عکاسی من در لنزوپنز/ بیسکولنز (عکاسی های من) را دارید

می توانید چاپ با کیفیت عکس مورد نظرتان روی کاغذ مرغوب سیلک در ابعاد A5 سفارش دهید.

کار در دو تنوع روی تخته شاسی و بدون تخته شاسی که می توانید مورد دلخواه خود را انتخاب بفرمایید.

توجه:

ب) سفارش شامل قاب عکس نمی گردد.

انتخاب از لنزوپنز در

http://lensopens.zohosites.com

http://insagram.com/lensopens

انتخاب از بیسکولنز

http://bisculens.ir

http://instagram.com/bisculens