کتاب الکترونیک

در این قسمت امکان دانلود و مطالعه ی کتاب هایی که برای شما دوستان ترجمه یا تالیف کرده ام، وجود دارد.

انگیزه ی من برای این کار تنها شور و هیجان و علاقه ی شما دوستان نوجوان و جوان و بزرگسال به علم و هنر و آن هیجان یاد گرفتن هست.

من رو از نظراتتان یا پیشنهاد ها برای انجام ترجمه یا نگارش آموزش های جدید با خبر کنید.