میز غذا

دستمال روی میز، چیزی بود که من مدت ها باهاش بیگانه بودم اما وقتی ویدیو های آموزش عکاسی بیسکولنز رو می ساختم به هر موضوعی که به غذا مرتبط بود با دقت بیشتری نگاه می کردم.

و به نظرم اومد که گذاشتن دستمال برای هر کدام از مهمان چه قدر قشنگ و زیباست، آماده کردن دستمال، انتخاب و گذاشتن حلقه ی دستمال با تزیین گل یا روبان خودش می تونه باعث بشه بچه ها یا بزرگ تر ها ذوق بیشتری و خاطره ی بهتری از دورهم بودن داشته باشند. که در واقع هدف هم همین با هم غذا خوردن هست. این که همه دستمال های یک شکل داشته باشند حس خوب و حس مثل هم بودن و یکدل بودن بیشتری رو می تونه به همراه داشته باشه

اگر بخواهیم از الگوریتم های تا زدن دستمال هم که بگوییم می تونیم وارد دنیای زیبای اوریگامی بشیم.

من در گیلاگرافم، دستمال سفره، حلقه ی دستمال با گل روبان ( هنر کانزاشی) ، حلقه ی دستمال با تزیین منجوق را برای فروش قرار داده ام.

همیشه دورهم باشید و با شادی کنار هم هر غذایی که دارید میل کنید. نوش جان

میز غذا

محصولی برای نمایش وجود ندارد